Uczestnik winien zapłacić dopłatę na 14 dni przed datą rozpoczęcia obozu. 

Wpłata zadatku jest warunkiem rezerwacji i jest ona bezzwrotna.

0